NAOT

Contact us

Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi wa Hesabu za Serikali,

4 Barabara ya Ukaguzi,

S.L.P. 950,

41104 Dodoma

Simu ya Upepo:  ‘Ukaguzi’ ,

Simu: 255(026)2321759

Nukushi: 255(026)2321245                 

Barua Pepe: ocag@nao.go.tz,

Tovuti: www.nao.go.tz

2012

Comments are closed.