NAOT

Posted in: NAOT in the news

Organisation Structure of the National Audit Office

Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali akabidhi nafasi yake ya Ujumbe wa Bodi ya Ukaguzi ya Umoja wa Mataifa (UNBoA) kwa nchi ya Chile

Invitation for Proposal No: IE/001/HQ/C/2017-2018/09

Taarifa kwa Vyombo vya Habari kuhusu Ripoti za Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kwa Mwaka wa Fedha ulioishia Tarehe 30 Juni 2017

Taarifa kwa Vyombo vya Habari kuhusu Ripoti za Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kwa Mwaka wa Fedha ulioishia Tarehe 30 Juni 2016

Muhtasari wa matokeo ya Ukaguzi kwa Mwaka wa Fedha ulioshia tarehe 30 Juni 2016

Ofisi ya CAG yafanya kongamano la siku mbili mjini Bagamoyo

Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi wa Hesabu za Serikali imefanya kongamano la siku mbili kwa vyombo vinavyohusu matumizi ya taarifa za ukaguzi wa uchunguzi ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa shughuli za mradi wa kuongeza  mapambano dhidi ya rushwa chini ya ufadhili wa Shirika la Maendeleo la DFID Kongamano hilo lilihusisha maofisa wa ofisi ya… Read the full article.

Maonesho ya wiki ya Utumishi wa Umma 16-23/6/2014

Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi wa Hesabu za Serikali ikiwa kama ofisi zingine za umma inatarajia kushiriki katika maonesho ya wiki ya utumishi wa umma yatakayofanyika kuanzia tarehe 16/6/2014 hadi tarehe 23/6/2014 katika viwanja vya mnazi mmoja jijini Dar es salaam. Katika maonesho hayo ofisi inatarajia kuonesha namna  inavyofanya kazi zake za ukaguzi  kwa kushirikiana… Read the full article.

Muhtasari wa Ripoti ya Ukaguzi 2011/2012 Toleo la mwananchi

Tunachojifunza kwa Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG) Bw. Ludovick S. L. Utouh

Katika kipindi cha miaka sita iliyopita (2006 hadi sasa) Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi wa Hesabu za Serikali (NAOT) chini ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (CAG), Bw. Ludovick Utouh, kumekuwa na mafanikio makubwa katika uimarishaji wa mawasiliano kati ya Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi na… Read the full article.

Ripoti za Mdhibiti na Mkaguzi wa Hesabu za Serikali (CAG) za mwaka ulioishia tarehe 30 Juni 2012 za Wasilishwa Bungeni

Ripoti za Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG) Bw. Ludovick S. L. Utouh, ziliwasilishwa bungeni tarehe 11 Aprili 2013. Ripoti hizi ni za ukaguzi wa mwaka ulioishia tarehe 30 Juni 2012. Kwa mujibu wa ibara ya 143 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 (iliyorekebishwa mara kwa mara) na kifungu… Read the full article.