NAOT

Posted in: Press releases

Ufafanuzi wa taarifa kuhusu hali ya mfuko wa Pensheni kwa Watumishi wa Uma(PSPF)

Taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali za mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 juni, 2012

Taarifa kwa umma kuhusu uwekaji wa jiwe la msingi NAOT dodoma

Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG) anapenda kuwaarifu wananchi wa Dodoma kuwa Mhe. Mizengo K. P. Pinda (MB) Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwa na zoezi la uwekaji wa jiwe la msingi katika jengo la Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi wa Hesabu za Serikali (NAOT) linalojengwa Mtaa wa Makore,… Read the full article.

Taarifa kwa vyombo vya habari kuhsu ufafanuzi wa Ripoti za CAG zilizochapishwa

Taarifa kwa vyombo vya habari kuhsu ufafanuzi wa Ripoti za CAG zilizochapishwa

Taarifa ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Seikali kwa Waandishi wa Habari kuhusu Ukaguzi wa Hesabu za Mwaka wa Fedha unaoishia Juni 30 2010

Taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu ripoti ya ukaguzi wa majengo ya gavana wa benki kuu na msaidizi wake