Makao Makuu

Tutashukuru kupokea maoni yako, tutajitahidi kujibu maswali yoyote unaweza kuwa nayo. Tafadhali andika maelezo yako pamoja na maoni yako hapa

Maoni na MaulizoNO

MKOA

ANWANI

SIMU

1.

ARUSHA

P.O Box 202

027 2502453

2.

KILIMANJARO

P.O Box 646

027 27522625

3

SONGWE

P.O Box 333

028 2505061

4.

MANYARA

P.O Box 391

027 2530298

5.

TANGA

P.O Box 113

027 2646369

6.

PWANI

P.O Box 30080

026 2702693

7.

LINDI

P.O Box 24

023 2202465

8.

MTWARA

P.O Box 130

023 2333005

9.

DODOMA

P.O Box 950

023 2621759

10.

MOROGORO

P.O Box 738

023 2603004

11.

KIGOMA

P.O Box 213

028 2802807

12

SINGIDA

P.O Box 122

026 2502246

13.

TABORA

P.O Box 322

026 2605346

14.

MBEYA

P.O Box 333

025 2502142

15.

IRINGA

P.O Box 94

026 2702693

16.

RUKWA

P.O Box 169

025 2802822

17.

RUVUMA

P.O Box 245

025 2602340

18.

MWANZA

P.O Box 174

028 2500933

19.

SHINYANGA

P.O Box 219

028 2762480

20.

KAGERA

P.O Box 719

028 2220483

21.

MARA

P.O Box 423

028 2622354

22.

GEITA

P.O Box 591

-

23.

KATAVI

P.O Box 714

026 2665346

24.

SIMIYU

P.O Box 158

028 2220483

25.

KINONDONI

P.O Box 9080

023 2402032

26.

NJOMBE

P.O Box 1049

025 2602340

27

TEMEKE

P.O Box 9080

028 2622354

28

ILALA

P.O Box 9080

--