Tovuti Zinazohusiana

Tanzania Government Portal

Tanzania Government Portal

The Portal's main objective is to enable a one stop center interface for public services delivery in a transparent, easy and cost effective manner from various Public Institutions for the benefit of citizens.

Read More
Benki Kuu ya Tanzania

Benki Kuu ya Tanzania

The Bank of Tanzania is the central bank of the United Republic of Tanzania. It is responsible for issuing the national currency, the Tanzanian shilling

Read More
International Federation of Accountants

International Federation of Accountants

We are the global organization for the accountancy profession, comprising more than 175 member and associate organizations in 130 countries and jurisdictions, representing nearly 3 million professional…

Read More
Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora

Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora

Utumishi wa Umma na Utawala Bora ni wizara kamili ambayo ipo chini ya Ofisi ya Rais na kusimamiwa na Waziri chini ya utendaji wa Katibu Mkuu na Naibu Katibu mkuu ambao wote kwa pamoja wanaratibu shughuli za…

Read More
Bunge la Tanzania

Bunge la Tanzania

The current Tanzanian national assembly is a unicameral body which performs functions of representation of the society in all its diversities, law-making and oversight to promote participation, transparency…

Read More
Mamlaka ya Mapato Tanzania

Mamlaka ya Mapato Tanzania

Mamlaka ya Mapato Tanzania ina jukumu la kukusanya kodi nyingi nchini Tanzania. Mamlaka za Serikali za Mitaa pia zina mamlaka ya kukusanya baadhi ya kodi na tozo. Kodi zinaweza kuwa za moja kwa moja au zisiwe…

Read More
Wizara ya Fedha na Uchumi

Wizara ya Fedha na Uchumi

Wizara ya Fedha na Uchumi inasimamia mapato, matumizi na kuigharimia Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla na kuishauri Serikali katika mambo mengi ya fedha kusaidia malengo ya kijamii na…

Read More
Shirika la Kimataifa la Taasisi Kuu za Ukaguzi

Shirika la Kimataifa la Taasisi Kuu za Ukaguzi

Shirika la Kimataifa la Taasisi Kuu za Ukaguzi ni shirika huru, lisilofungamana na upande wowote, lenye weledi pasipo kuwa na mrengo wowote wa kisiasa lilioanzishwa kama taasisi ya kudumu ikiwa na lengo kuu la…

Read More
Information Systems Audit and Control Association

Information Systems Audit and Control Association

ISACA is an international professional association focused on IT governance. On its IRS filings, it is known as the Information Systems Audit and Control Association, although ISACA now goes by its acronym…

Read More
African Organisation of Supreme Audit Institutions

African Organisation of Supreme Audit Institutions

Ni Taasisi ndogo ya Lugha ya Kiingereza iliyopo chini ya Shirika la Kimataifa la Taasisi Kuu za Ukaguzi za Afrika, ambalo ni tawi la Afrika la Shirika la Kimataifa la Taasisi Kuu za Ukaguzi Duniani. Taasisi…

Read More
Association of Chartered Certified Accountants

Association of Chartered Certified Accountants

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) is the global body for professional accountants.

Read More
The Canadian Audit and Accountability Foundation (CAAF)

The Canadian Audit and Accountability Foundation (CAAF)

Taasisi ya Ukaguzi na Uwajibikaji ya nchini Kanada ni taasisi isiyo ya kibiashara ambayo imejidhatiti katika kukuza na kuimarisha ukaguzi wa ufanisi kwa taasisi za umma, uangalizi na uwajibikaji ndani na nje…

Read More