Tarehe Jina Kundi
2024, Apr Ripoti Kuu za Ukaguzi 2022-23
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2023, Apr Ripoti Kuu za Ukaguzi
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2022, Apr Annual General Report For Audit Of Public Authorities FY 2020-21
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2022, Apr Annual General Report For Local Government Authorities (LGA) FY 2020-21
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2022, Apr Annual General Report For Information Systems FY 2020-21
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2022, Apr Annual General Report For Central Government FY 2020-21
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2022, Apr Annual General Report For Development Projects FY 2020-21
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2022, Apr Annual General Report On Performance Audit 31 March 2022
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2021, Apr Ripoti Kuu za Ukaguzi wa Fedha kwa mwaka 2019/2020
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2020, Apr Ripoti Kuu za Ukaguzi kwa mwaka wa Fedha 2018/2019
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2019, May Ripoti Kuu za Ukaguzi Mwaka wa Fedha 2017/2018
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2018, Apr Ripoti kuu za Ukaguzi Mwaka wa Fedha 2016/2017
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2017, Apr Ripoti kuu za Ukaguzi Mwaka wa Fedha 2015/2016
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2016, Feb Ripoti Kuu za Ukaguzi Mwaka wa Fedha 2014/2015
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2015, May Ripoti kuu za Ukaguzi Mwaka wa fedha 2013/2014
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2014, May Ripoti Kuu za Ukaguzi Mwaka wa Fedha 2012/2013
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2013, Apr Ripoti Kuu za Ukaguzi Mwaka wa Fedha 2011/2012
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2012, May Ripoti Kuu za Ukaguzi Mwaka wa Fedha 2010/2011
Ripoti Kuu za Ukaguzi
2011, Apr Ripoti Kuu za Ukaguzi Mwaka wa fedha 2009/2010
Ripoti Kuu za Ukaguzi
Tarehe Jina Kundi