Tarehe Jina Kundi
2024, Apr Ripoti za Ukaguzi wa Ufanisi Aprili 2024
Ripoti za Ukaguzi wa Ufanisi
2023, Apr Ripoti za Ukaguzi wa Ufanisi
Ripoti za Ukaguzi wa Ufanisi
2020, Apr Performance Audit Reports April 2020
Ripoti za Ukaguzi wa Ufanisi
2019, Apr Performance Audit Reports April 2019
Ripoti za Ukaguzi wa Ufanisi
2018, Apr Performance Audit Reports April 2018
Ripoti za Ukaguzi wa Ufanisi
2017, Apr Performance Audit Reports March 2017
Ripoti za Ukaguzi wa Ufanisi
2014, May Recent Performance and Specialized Audit Reports 2014
Ripoti za Ukaguzi wa Ufanisi
Tarehe Jina Kundi