Ni ukaguzi wenye mawanda maalumu ambao huangalia tu eneo fulani la shughuli za Taasisi.