Waajiriwa Wapya wala Kiapo cha Utumishi kwa mujibu wa Sheria ya Ukaguzi wa Umma Sura 418.