RIPOTI ZA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA
SERIKALI (CAG) KWA MWAKA WA FEDHA 2019/20

TOLEO MAALUMU LA MWANANCHI