QR Code: Nvkj0u8Z9A

Ripoti hii inatoa matokeo ya ukaguzi wa Mamlaka za Umma na Vyombo Vingine (PA&OBs) 215 kwa mwaka wa fedha 2022/23. Ukaguzi ulitathmini utendaji wa kifedha, desturi za usimamizi, na utiifu wa kisheria kwa taasisi za sekta ya umma ikiwa ni pamoja na usimamizi wao wa mapato na matumizi, ununuzi na mikataba, mishahara na rasilimali watu, utendaji wa kiutendaji katika sekta za elimu, afya, na maji, na utekelezaji wa miradi ya maendeleo.